Hur vi jobbar.
Det viktigaste att tänka på innan man börjar måla är att göra ett bra och nogrannt underarbete för att få riktigt bra resultat.

Processen går till så här:

              1.  Allt täcks in

En av dem viktigaste punkterna är
att man täcker in alla möbler och

golv.

          2. Maskera in alla socklar

Sedan maskerar vi in alla socklar och vägguttag för att få en jämn och fin yta runt om med rätt struktur.

3. Vi använder oss av ny teknik!

Vi samarbeter med Flex nya moderna verktyg som minskar damm upp till 90%.

                                                                                                               Steg 2

4. Vi sätter igång och börjar behandla

Vi börjar att behandla väggar/tak

          5. Avslutar med städning

Avslutar med att besikta alla behandlade ytor så att vi kan säkerställa kvalité sedan börjar vi att städa och åker iväg för att återvinna överbliven färg och material.

                   6. Fakturering

Efter avslutad arbete går vi igenom med kunden. Sedan lämnar vi över fakturan till kund. Alla priser och avgifter går vi igenom innan vi sätter igång med ett projekt. Inga dolda avgifter eller kostnader förekommer.